Sponsoring of donatie, waarom en waarvoor?

Ondanks de inzet van een zeer groot aantal vrijwilligers hebben wij jaarlijks exploitatiekosten ten bedrage van € 75.000,-. Deze worden slechts gedeeltelijk gedekt door contributies van de deelnemers en subsidies van gemeenten.

 

Niet elke gemeente voldoet echter aan ons subsidieverzoek om per inwonende deelnemer het tekort van onze exploitatie bij te dragen. Dit jaarlijkse tekort bedraagt circa 72,- euro per sporter. Wij moeten dan ook veelvuldig aankloppen bij bedrijven en andere instanties voor extra ondersteuning.

Dankzij alle bijdragen en giften kan onze Sportclub haar doelstelling blijven verwezenlijken. Zo kunnen ook in het komende jaar onze sporters wekelijks hun sport beoefenen.

 

Ook zijn de sponsors nodig om de paarden te kunnen onderhouden en het welzijn van de paarden zo hoog mogelijk te houden. Verder hebben wij jaarlijks tal van evenementen te realiseren waarbij alle hulp welkom is, zoals: Financiering van nieuw materiaal, projecten en evenementen.

Wist je dat donateurs van een ANBI , giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting?

Sponsor of donatie mogelijkheden


Adopteer een paard of pony

 

De stallen van de manege van Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland worden bewoond door 20 paarden en pony’s. Deze bijzondere viervoeters maken het mogelijk dat personen met- en zonder beperking dagelijks kunnen genieten van de paardensport. De maandelijks terugkerende kosten voor onder andere stalling, voer, stro, zadels, tuigage en de hoefsmid zijn hoog. U kunt de manege daarom helpen door het initiatief: Adopteer een paard of pony!

 

Door een paard of pony te adopteren, neem je een belangrijk deel van de kosten van deze viervoeter voor je rekening. Je kunt zelf kiezen welke viervoeter je adopteert. Ken je onze paarden en pony’s nog niet? Dan ben je uiteraard van harte welkom op de manege om kennis te maken met de verschillende paarden en pony’s. 

 

 

Download
Adoptie machtiging.docx
Microsoft Word document 26.1 KB

Je kunt een paard adopteren voor € 500,00 per jaar en een pony voor € 300,00 per jaar. Je ontvangt hiervoor een bewijs van adoptie met daarop je naam en uiteraard een foto van de viervoeter. Tenzij je dit niet wenst, wordt je adoptie ook vermeld op onze website en op de staldeur van de viervoeter.

 

Je adopteert een paard of pony voor tenminste 1 jaar. Deze termijn start zodra je voor de adoptie tekent. De adoptieperiode wordt automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je een maand voor het einde van de lopende adoptieperiode schriftelijk opzegt. De adoptie is een financiële overeenkomst, je hoeft de viervoeter niet te verzorgen en je hebt ook geen speciale rechten op de viervoeter.

 

De Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland heeft een ANBI-status. Hierdoor kan je donatie volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar zijn voor de belasting.

 

 

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met de instructrices van de manege
of met Mevr. Lisette Bakker, secretaris bestuur Stichting Sportclub Gooi- en Eemland.


Vriend van Sportclub Gooi- en Eemland

 

 

De vele vrijwilligers en instructrices van Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland staan dagelijks klaar om het voor mensen met een beperking mogelijk te maken wekelijks te genieten van de paardensport. De stichting heeft aanzienlijke structurele kosten, waaronder die voor de administratie, de dierenarts, onderhoud van de manege en de kosten voor keuringen van gebruiksinstallaties zoals de tilliften.

Om de stichting te steunen en ervoor te zorgen dat onze leden nog vele jaren kunnen blijven genieten van hun sport, vragen wij u om "Vriend" te worden van de Sportclub Gooi en Eemland. 

 

  

Download
Vrienden van machtiging.docx
Microsoft Word document 30.5 KB

Een Vriend van de Sportclub Gooi en Eemland doneert tot wederopzegging jaarlijks € 100,00 aan de stichting.

Als Vriend staat je naam op ons “Vrienden van Sportclub Gooi en Eemland” bord op de manege.

 

De Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland heeft een ANBI-status. Hierdoor kan je donatie volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar zijn voor de belasting.

  

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met de instructrices van de manege
of met Mevr. Lisette Bakker, secretaris bestuur Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland.


Reclamebord Bij Manege Gooi en Eemland

Je kunt uit naam van je bedrijf een reclamebord ophangen in de binnenrijbaan van Manege Gooi en Eemland. Het reclamebord is niet alleen zichtbaar in de rijbaan zelf, maar ook vanuit de kantine waar wekelijks de ouders en begeleiders naar de les van de ruiter kijken.

 

Reclameborden zijn er in 3 verschillende formaten

Formaat Reclamebord

Kosten per jaar

240 cm breed  x  80 cm hoog  €  500,00
240 cm breed x 160 cm hoog

€ 1.000,00

480 cm breed x 160 cm hoog

€ 2.000,00

Je reclamebord in de binnenrijbaan van de manege, wat moet je doen? 

  • Kies het formaat van je reclamebord 
  • Lever logo, eventuele additionele tekst en gewenst maat aan
  • Je ontvangt van ons een factuur

  • Na ontvangst van betaling bestellen wij het reclamebord

Het reclamebord is klaar en afgeleverd, wij zorgen ervoor dat het in de binnenrijbaan komt te hangen.

 

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met de instructrices van de manege
of met Mevr. Lisette Bakker, secretaris bestuur Stichting Sportclub Gooi- en Eemland.

Download
Donateursverslag 2017 t/m 2019
Donateursverslag 2017 tm 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB