Geschiedenis

De manege

Het ontstaan van de manege is een heel ander verhaal. In 1971 startte Kapitein Welters, op een braakliggend terrein van de legerplaats Crailo, met de bouw van stallen en rijbaan. De legerplaats was jarenlang het logeeradres geweest van de sporters die meededen aan de zwem weekenden. Een bezoek van Kapitein Welters aan een bevriende arts in Hummelo inspireerde hem om meer voor kinderen met een beperking te gaan doen. Deze arts gebruikte ponyrijden als therapie voor deze kinderen. Na voltooiing van de manege werd de Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland, onder leiding van toenmalig voorzitter Dick van Rijn, benaderd om de lessen in clubverband te gaan geven. 

 

In 1988 verwoestte een grote brand de manege. Op initiatief van een aantal ouders en ondernemers herrees een geheel nieuw gebouw uit de as. Nu vinden wekelijks ruiters met en zonder beperking hun weg naar de manege om hun geliefde sport te beoefenen.

In november 2012 is op de manege gestart met een grootschalige verbouwing. 

Omdat het terrein waarop de manege gelegen is niet langer aan het Ministerie van Defensie behoorde maar was overgenomen door de Provincie Noord-Holland, werd de terreinvorm aangepast. Dit betekende onder andere dat de "oude stal", de huisvesting voor de manegepony’s en de paarden van de instructeurs, niet meer op het terrein paste. Vanwege deze terreinverandering is er een nieuwe buitenbak aangelegd, zijn er 3 prachtige nieuwe paddocks gerealiseerd en is ook de opslagloods voor stro en ander voer aanzienlijk groter geworden. Uiteraard konden we de stallen van de oude stal niet missen; deze stallen zijn nu allen onder 1 dak gebouwd aangrenzend aan de bestaande binnenrijbaan. De kantine is niet veranderd. Ook zijn er mooie ruime parkeerplaatsen aangelegd, kortom, de verbouwing heeft geleid tot een prachtige en praktische modernisering van de manege. De uiteindelijke oplevering vond eind januari 2014 plaats.

  

Judo

Ook bij de opstart van de judo-afdeling stond Atie de Koo aan de wieg. Zij was verbonden aan het Revalidatiecentrum De Trappenberg. Als ervaren judoka zag zij dat de behandelde kinderen zo opvallend vaak vielen. Daarbij konden zij hun val niet breken. Spelenderwijs begon zij met het geven van judo (een sport die tot die datum nergens ter wereld werd beoefend door lichamelijk gehandicapten).

 

In 1972 benaderde de toenmalige voorzitter van de Sportclub Gooi- en Eemland, Dick van Rijn, haar om minder valide kinderen les te gaan geven. Sindsdien hebben talloze sporters het judo onder de knie gekregen en examens afgelegd, o.a. afgenomen door niemand minder dan Anton Geesink, Wim Ruska en Theo Meijer. Het Mickey Team Toernooi werd jaarlijks met veel enthousiasme georganiseerd en vierde in april 2003 haar eerste lustrum. In 1988 hebben 2 judoka’s van onze club als eerste lichamelijke gehandicapten de zwarte band behaald. 

 

In 2003 kwam er een dramatische wending in het judo. Het was niet langer meer mogelijk om de locatie van de Trappenberg te gebruiken en wij kwamen letterlijk op "straat" te staan. Na vele jaren hebben wij als sportclub met gemengde gevoelens afscheid moeten nemen van het onderdeel Judo. Een onderdeel wat aan vele sporters heel veel vreugde heeft gegeven.

 

De zwemclub

Op initiatief van de heer Cramer, voormalig burgemeester van Naarden, werd in 1962 een zwemfeest voor ongeveer 90 kinderen met een beperking georganiseerd. Dit zwemfeest was een groot succes, het werd een jaarlijks terugkerend evenement. Legerplaats Crailo bood de zwemmers onderdak en verzorgde de maaltijden. 

 

In september 1965 werd de zwemgroep van Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland opgericht. De club begon met 16 leerlingen die één uur les kregen. Dit aantal is inmiddels gestegen tot ongeveer 85 zwemmers met een beperking die wekelijks op zaterdagochtend zwemmen. De leeftijd varieert tussen 5 en 60 jaar. Vanaf het eerste uur is Atie de Koo actief bij organisatie en lesgeven. Samen met 10 vrijwillige zweminstructeurs verzorgt zij de lessen. De zwemopleiding resulteert in diverse zwemvaardigheidsdiploma’s. In 2021 is de zwemvereniging voor zichzelf begonnen en heeft de stichting verlaten.